ترمیم چراغ و شفاف سازی طلق چراغ

لازم است در مورد شفاف سازی چراغ به نکته اشاره نماییم که بیشتر بخش مات شدن چراغ خودرو مربوط به داخل چراغ میباشد و برای شفاف سازی و ترمیم چراغ نیاز است که چراغ خودرو باز شود و به صورت اصولی شفاف سازی چراغ و رفع زردی و ماتی چراغ خودرو انجام شود به همین دلیل است که استفاده از مواد شفاف ساز و شوینده که در بازار موجود است تاثیر زیادی در حل مشکل و رفع کدری چراغ خودرو نخواهد داشت.

پیشنهاد میکنیم برای شفاف سازی چراغ از مشاوره رایگان ما استفاده نمایید ما منتظر تماس شما هستیم (ایزدی ۰۹۱۲۱۹۷۳۲۶۰)